måndag 24 mars 2014

Tidslinjer & tidsresor


Har lyssnat på föredrag om Remote Viewing

Remote Viewing är ett spionprogram, som är utvecklat av den amerikanska militären, och det innebär att man använder sig av inre resor för att se vad som händer eller har hänt på andra platser.
Till skillnad från vanlig klärvoajans så är metoden underställd extremt rigorösa kontrollmetoder för att inte kunna ge något resultat som är fel.
Metoden har nu blivit övertagen av Courtney Brown och hans institut www.Farsight.com och man använder spionmetoden för att få veta mer om vår historia.
De vill inte förknippas med begreppet ”psychic” eftersom det används för vanliga mediala personer, som ser för mycket som är fel.

Gamla kulturer & tidsresor
Om vi ska titta bakåt i tiden och se hur man byggde pyramiderna... hur kan man då kliva in i en händelse, som hände för många tusen år sedan?

Courtney Brown menar att Remote Viewing bygger på att tiden inte finns. Det bygger på att allt är energi och frekvenser.
Men... det är ju ändå till en plats i tiden, som ”the viewer” färdas.
För att se att något händer så måste han ju gå in i en händelse som ligger inom tid och rum, såvida han inte ser allt samtidigt, men det verkar inte så.
Inne i denna värld kan han bli upptäckt av folk, som då tydligen ser honom som en andevarelse och ber honom att ge sig iväg.
Här är the Remote Viewer en besökare från en annan dimension.

Om det i verkligheten är så att tiden inte finns så måste man ju tro att alla händelser, som någon gång har hänt, fortfarande finns och händer.
Men då måste varje minut av den händelsen fortfarande hända. Varje sekund!
Men var?
Samma sekund kan inte fortsätta att hända på samma ställe för då har allt blivit fastfruset inom den tid, som existerar just där.

Men... när en sekund har slutat på en planet så kan den ju fortsätta på en annan, manifestera sig i tid och rum på ett annat ställe. Dvs att varje händelse hela tiden finns på något ställe även inom tiden.
Varje sekund finns hela tiden nånstans.

På någon planet så finns fortfarande Sverige år 1693.

Man har undersökt hur pyramiderna byggdes.
Jag tänker att kanske ”the Remote Viewer” färdas till det pyramidbygge, som just nu pågår i en annan tid-rums-bubbla på en annan planet.
Här kan han se vad som hände på jorden eftersom det är ”samma sak”, samma händelse. Och hans medvetande går in i den tiden (annars skulle väl alla händelser stå stilla och ingen skulle kunna upptäcka honom och be honom att ge sig iväg, vilket har hänt) .

Låt säga att han syntes på den platsen.... hur är det då? Syns han på alla dessa platser där samma händelse manifesteras inom de lokala tid-rums-bubblorna?
Men det skulle väl betyda att även du och jag finns på en massa olika platser och att det som vi kallar tid egentligen är att vi förflyttar oss mellan olika rum.
Men... rummet existerade ju inte heller.... det var ju samma illusion som tiden.

Om du går bakåt i tiden (time travel) och orsakar att någon blir rädd och springer sin väg (för att du syns som ett spöke)... då har ju du orsakat en händelse i en förfluten tid! Eller...?
Är detta då en händelse, som finns överallt, bortom tiden också?
Eller har du gått in och skrämt någon i alla de världar som manifesterar samma händelse?
Det kan du väl inte ha gjort! Det har ju redan hänt!
Hur kan man göra något som redan har hänt?

Vad händer om man går bakåt i tiden och ändrar på historien?
Har man då samtidigt gått in och ändrat historien på ett oändligt antal planeter?
Det står i de gamla Vedaskrifterna att det finns ”lika många universa som droppar i havet”, dvs vad vi kallar ”ett oändligt antal”, så det bör ju finnas plats så att det räcker.
Jag börjar få en känsla av att "oändligt antal" också är en illusion. "Antal" bygger ju på form (rum, materia) så bortom formvärldarna kan det ju inte finnas något "antal".
Ett oändligt antal fjärilar är samma fjäril.

Hur kan man alls ändra något om inte tid och rum existerar? Och enligt fysiken så gör de tydligen inte det. Det betyder ju att framtiden redan händer? Nånstans och överallt.
Då bör det finnas ett oändligt antal framtider, ungefär som att det finns många flygplan på en flygplats. De har redan sina destinationer och avgångstider, men du kan ändå välja.
Det kanske är det som de menar med att vi kan välja olika tidslinjer, men... kan vi då bara välja framåt? Varför inte också bakåt?
Regressionsterapi kanske innebär att händelsen nu har försvunnit. Om minnet är lagrad information och information är massa så borde denna massa kunna upplösas. Den har då i alla fall försvunnit från din egen tidslinje, men kanske finns kvar på någon annans, men i annan form.

Det känns fel att prata om linjer av tid – jag tycker att det borde vara bättre att säga ”tidsbubblor” av frekvensmönster.
Det betyder att du själv är bortom tiden, men kan välja mellan olika rums-tider... men det är också en illusion eftersom alla dessa rums-tider också är illusioner....

So what? Man kan väl ha kul med spegelbilder också?
Alla gillar ju filmer trots att ingen anser att en filmhändelse är en verklig händelse.
Och en händelse i en populär bok kan ju vara en händelse, som alla känner till, trots att den aldrig har hänt. Eller... har den kanske blivit skapad i en annan dimension? Har författaren då skapat en händelse som börjat hända på ett oändligt antal planeter?
Eller har författaren bara upptäckt en händelse som redan fanns?

Jag bara undrade!

Så jag undrar ju också om det finns någon, 
som kan reda ut begreppen 
utan att använda matematiska formler!